Omschrijving
Eigenschappen
Onderdelen
Productnummer
Categorie
Gebruik

Vermijdt dure reparaties aan AdBlue-componenten door kristallisatie te voorkomen en het SCR-systeem schoon te houden.

 • Voorkomt de vorming van kristallen op componenten in het AdBlue-systeem.
 • Geeft een reinigend effect op alle componenten in het SCR-systeem door lichte kristallisatie in de AdBlue-tank, aan pomp en injector op te lossen.
 • Verbetert de werking van SCR/AdBlue.
 • Voorkomt dure reparaties aan het SCR/AdBlue-systeem
 • Elimineert uitval en uitvaltijd door AdBlue-kristallisatie.
 • Verlengt de levensduur van componenten in het AdBlue-systeem.
Onderdelen Effectiviteit
AdBlue-tank
AdBlue-pomp
AdBlue-niveausensor
AdBlue-injector
SCR-katalysator
W21001 · 125ml / W21002 · 125ml
Additieven Diesel, Professioneel
Regulier onderhoud

Petrol Power 7 is een compleet brandstofadditief, ontwikkeld om maximale resultaten te leveren met slechts één tankvulling. Het zal 7 duidelijke voordelen voor uw motor opleveren, met blijvende resultaten.

 • Reinigt de brandstofinjectoren en herstelt een efficiënt spuitpatroon
 • Reinigt, houdt schoon en smeert het gehele brandstofsysteem
 • Verwijdert aanslag in de verbrandingskamer
 • Voorkomt vervuiling en afzettingen in de EGR-klep & turbo
 • Zorgt voor een schoon en efficiënt uitlaatsysteem, inclusief de katalysator
 • Beschermt de motor tegen de negatieve effecten van ethanol in brandstof (E5, E10, E20,..)
 • Optimaliseert het brandstofverbruik
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstoftank
Katalysator (benzine)
EGR-klep
Turbo
DPF/GPF
Verbrandingskamer
W70710 · 1000ml
Additieven Benzine, Professioneel
Regulier onderhoud

Voor zware bedrijfsvoertuigen

Vermijdt dure reparaties aan AdBlue®-componenten door kristallisatie te voorkomen en het SCR-systeem schoon te houden.

 • Voorkomt de vorming van kristallen op componenten in het AdBlue-systeem.
 • Geeft een reinigend effect op alle componenten in het SCR-systeem door lichte kristallisatie in de AdBlue-tank, aan pomp en injector op te lossen.
 • Verbetert de werking van SCR/AdBlue.
 • Voorkomt dure reparaties aan het SCR/AdBlue-systeem.
 • Elimineert uitval en uitvaltijd door AdBlue-kristallisatie.
 • Verlengt de levensduur van componenten in het AdBlue-systeem.
Onderdelen Effectiviteit
AdBlue-tank
AdBlue-pomp
AdBlue-niveausensor
AdBlue-injector
SCR-katalysator
W21090 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Regulier onderhoud

Wynn's Diesel Emission Reducer is een multifunctioneel additief voor dieselbrandstof dat ontwikkeld is om onmiddellijk voor een betere ontbranding, een lagere uitstoot van uitlaatgassen en roet en een efficiënter brandstofverbruik te zorgen

 • Doeltreffende reiniging van het uitlaatsysteem om de efficiëntie te herstellen
 • Zorgt snel voor minder uitlaatroet & -gassen
 • Verbetert de verbranding & motorprestaties
 • Verbetert het brandstofverbruik
 • Speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de Europese emissiestandaarden
 • Compatibel met de meest recente Euro6-technologie
Onderdelen Effectiviteit
Dieseloxidatiekatalysator
DPF/GPF
Turbo
Injector
W62190 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Ontwikkeld om kleine lekken in de radiator, het koelsysteem en de cilinderkoppakking te dichten en ook de corrosiewerende eigenschappen van de koelvloeistof te verbeteren.

 • Dicht en voorkomt lekken in het koelsysteem
 • Dicht lekken in de pakkingen van de cilinderkoppen en die van de waterpomp
 • Is zo samengesteld dat het de radiatorkanalen en temperatuursensoren van het koelsysteem niet blokkeert
 • Biedt een betere bescherming tegen roest en corrosie
 • Onschadelijk voor rubberen slangen, pakkingen en andere onderdelen van het systeem
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W45690 · 1000ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Wynn's Ice Proof for Diesel is ontwikkeld om bij koud weer de prestaties van uiteenlopende soorten dieselbrandstof te verbeteren. Dit product is geoptimaliseerd voor de behandeling van de meest uiteenlopende dieselsamenstellingen uit middendistillaat voor interne verbrandingsmotoren

 • Brengt de filtreerbaarheidsgrens (CFPP) omlaag tot -30°C.
 • Vertraagt de vorming van waskristallen
 • Voorkomt de afzetting van waskristallen in het volledige brandstofsysteem
 • Verbetert de prestaties van dieselbrandstof bij koud weer aanzienlijk
 • Voorkomt dure gevallen van pech & herstellingen
 • Onschadelijk voor alle uitlaatgasnabehandelingssystemen
Onderdelen Effectiviteit
Brandstoftank
Brandstoffilter
Brandstofpomp
Injector
W22790 · 1000ml / W22796 · 5000ml / W22798 · 60000ml / W22799 · 200000ml / W22700 · 10000000ml
Additieven Diesel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Vorstbescherming Diesel

Verbetert de vloeibaarheid van dieselbrandstof bij lage temperaturen (tot 30°C) en voorkomt het bezinken van waskristallen.

 • Verbetert de prestaties van dieselbrandstof bij lage temperaturen aanzienlijk.
 • Verlaagt het CFPP (Cold Filter Plugging Point) tot -30°C. De CFPP-verlaging is afhankelijk van de eigenschappen en de samenstelling van de te behandelen dieselbrandstof.
 • Geoptimaliseerd voor het behandelen van het breedst mogelijke spectrum van middendestillaat dieselbrandstofsamenstellingen voor verbrandingsmotoren.
 • Vertraagt ​​de vorming van waskristallen.
Onderdelen Effectiviteit
Brandstoftank
Brandstofpomp
Injector
W22796 · 5000ml / W22798 · 60000ml / W22799 · 200000ml
Additieven Diesel, Professioneel

Verbetert de kwaliteit en verbranding van dieselbrandstof.

 • Reinigt de pomp en injectoren. Verhoogt het cetaangetal en verbetert de ontstekingskwaliteit en verbranding.
 • Vermindert roetdeeltjes en zwarte uitlaatrook.
 • Voorkomt dat de brandstoffilter vuil wordt.
 • Compenseert voor slechte smering in brandstoffen met een laag zwavelgehalte. Vermindert kloppende dieselgeluiden.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
Turbo
Verbrandingskamer
W46796 · 5000ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Wynn's Cooling System Flush is een geconcentreerde oplossing die werd ontwikkeld om alle koelsystemen grondig te reinigen en de efficiëntie ervan te herstellen. Het product verwijdert kalkafzettingen, corrosie, slib en olieophopingen die in het koelsysteem ontstonden, wat de efficiëntie van het systeem herstelt.

 • Dubbele werking: 1. Verwijdert afzettingen van kalksteen 2. Verwijdert corrosie, slib en olieresten
 • Herstelt de optimale werking van de koel- en verwarmingssystemen
 • Krachtige zuurvrije reiniging van de radiator
 • Uitstekende prestaties in alle soorten koelvloeistof, inclusief OAT-koelvloeistof
 • Houdt vuil en deeltjes vloeibaar tijdens het reinigen
 • Veilig voor rubberen slangen, afdichtingen en alle metalen in het koelsysteem
 • Ontzettend doeltreffend in alle koelsystemen met gesloten kring
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W45990 · 1000ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Regulier onderhoud

Wynn's Super Charge® Oil Treatment is een olieadditief dat werd ontwikkeld om de viscositeit van motoroliën te verbeteren zodat motoren zo goed mogelijk worden beschermd en er minder slijtage optreedt, met name bij een zware belasting.

 • Verbetert de compressie en de prestaties van versleten motoren
 • Vermindert het olieverbruik
 • Houdt de oliedruk op peil bij hoge temperaturen
 • Vermindert geluidshinder van de motor
 • Vermindert wrijving en slijtage bij hoge belasting door de hydrodynamische smering te verbeteren
 • Vermindert uitlaatgassen
 • 100% oplosbaar in alle soorten motorolie
 • Vermindert het contact tussen metalen bij een koude start
 • Verlengt de levensduur van de motor
 • Veilig voor alle uitlaatsystemen met emissiereductie: Roetfilter (DPF), SCR (AdBlue) & DOC
Onderdelen Effectiviteit
Zuigerveren
Oliesysteem
Hydraulische klepstoter
Motorafdichtingen
W51390 · 1000ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Wynn's Oil System Flush is ontwikkeld om het volledige smeersysteem te reinigen voordat de olie wordt ververst. Zo wordt voorkomen dat de nieuwe motorolie wordt verontreinigd door achtergebleven resten, wat voor een uitstekende hydrodynamische smering zorgt.

 • Lost vernis, afzettingen en slib op in alle onderdelen van het smeersysteem
 • Vermijdt dat de nieuwe olie wordt verontreinigd door achtergebleven resten
 • Voorkomt verontreiniging van de nieuwe motorolie
 • Beschermt turbo’s door de olieleidingen te reinigen en verstoppingen te verwijderen
 • Houdt de opgeloste onzuiverheden vloeibaar en voorkomt de opstapeling ervan
 • Maakt klevende zuigerveren en hydraulische kleplichters los
 • Optimaliseert de levensduur van de nieuwe motorolie
 • Bevat EP-additieven voor extra bescherming tegen slijtage tijdens de behandeling
 • Veilig voor alle motoronderdelen
 • Compatibel met alle minerale en synthetische motoroliën. Compatibel met gewone oliën en oliën met een laag SAPS-gehalte
Onderdelen Effectiviteit
Oliesysteem
Zuigerveren
Turbo
Transmissie
Hydraulische klepstoter
W47290 · 1000ml
Additieven Olie, Professioneel
Regulier onderhoud

Wynn's Diesel Injector Cleaner & Fuel Filter Primer is een dieseladditief dat ontwikkeld werd om het spraypatroon van de injectoren te herstellen, het brandstofsysteem te reinigen en de brandstofkwaliteit en de verbranding te verbeteren.

 • Herstelt spraypatronen van de injectoren
 • Reinigt & smeert het dieselbrandstofsysteem
 • Door het voorvullen van de filter worden de hoge-drukpomp, de brandstofleidingen & de injectoren onmiddellijk gereinigd
 • Verbetert de prestaties op het vlak van vermogen van dieselmotoren voor zware toepassingen
 • Vermindert roetafzettingen
 • Voorkomt verontreiniging van de brandstoffilter
 • Verhoogt het cetaangetal waardoor de verbranding verbetert
 • Vermindert kloppen bij diesel
 • Beschermt het brandstofsysteem tegen corrosie
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstoffilter
Brandstofpomp
Verbrandingskamer
EGR-klep
W25290 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel
Regulier onderhoud

7 reinigende acties in 1 product

De complete oplossing voor alle dieselmotoren. Het product is ontwikkeld om maximale resultaten te leveren met slechts één behandeling (= 1 tanktoevoeging) en zal de dieselmotor op 7 verschillende manieren ten goede komen met langdurige resultaten.

 • Reinigt en smeert het brandstofsysteem, houdt deze proper, inclusief de brandstofpomp
 • Reinigt de injectoren en herstelt efficiënte sproeipatronen
 • Reinigt de verbrandingskamer
 • Reinigt het EGR-systeem
 • Reinigt de schoepen van turbo’s met variabele geometrie
 • Reinigt de katalysator
 • Bevordert actieve en passieve regeneratie van de DPF en vermindert de opbouw van roet in het uitlaatsysteem
Onderdelen Effectiviteit
Injector
DPF/GPF
EGR-klep
Brandstofpomp
Verbrandingskamer
Turbo
Brandstoftank
W76410 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel
Regulier onderhoud

Wynn’s DPF Regenerator & NOx Sensor Protector is ontwikkeld om verstopte deeltjesfilters te ontstoppen en roetemissies te verminderen in alle dieselmotoren. Het product is ook gemaakt om de NOx-sensor tegen verontreiniging te beschermen.

 • Reinigt en regenereert op een eenvoudige manier een geblokkeerde dieselroetfilter zonder dat deze moet worden gedemonteerd
 • Katalysator voor geoptimaliseerde verbranding van roetdeeltjes
 • Reinigingseffect op NOx-sensoren om problemen met AdBlue-verontreiniging te vermijden.
 • Verlaagt de verbrandingstemperatuur van roet zodat het sneller en bij een lagere temperatuur wordt weggebrand
 • Herstelt de motorprestaties
 • Vermijdt onderhoudskosten aan de roetfilter
 • Uitermate geschikt voor korte ritten. Supersnelle resultaten!
 • Voorkomt verdunning van de olie als gevolg van overmatige regeneraties
 • Kan worden gebruikt in combinatie met geïntegreerde regeneratiesystemen
 • Heeft een reinigingseffect op de uitlaatzijde van de turbo
 • Onschadelijk voor alle nabehandelingssystemen
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Turbo
Dieseloxidatiekatalysator
W28090 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
gdi efficiency restorer wynn's

Injectorreiniger voor benzinemotoren met directe injectie

De nieuwste additieventechnologie zorgt voor de volledige en snelle verwijdering van koolstofafzettingen op de injectoren en de verbrandingskamer met slechts één behandeling. Vermindert het risico op LSPI (Low Speed ​​​​Pre-Ignition).

 • De geavanceerde PEA-formule reinigt snel interne en externe injectorafzettingen. In onafhankelijke tests werd de efficiëntie van de injector in een brandstoftank hersteld tot 98,3%
 • Smeert de injectoren en het injectiesysteem om de gevolgen van het gebruik van E10 of E85 te voorkomen
 • Turbobescherming
 • Vermindert het risico op motorschade door LSPI
Onderdelen Effectiviteit
Injector
DPF/GPF
EGR-klep
Katalysator (benzine)
Turbo
W37592 · 500ml / W37593 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Maakt verstopte roetfilters vrij en vermindert de roetuitstoot.

 • Reinigt en regenereert verstopte dieselroetfilters zonder demontage
 • Katalysator voor geoptimaliseerde verbranding en verminderde roetvorming
 • Verlaagt de roetverbrandingstemperatuur waardoor de roetdeeltjes sneller en bij een lagere temperatuur verbranden
 • Het regeneratieproces begint onmiddellijk. Snel resultaat!
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Dieseloxidatiekatalysator
Turbo
EGR-klep
W28392 · 500ml / W28393 · 500ml / W28395 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing

Reinigt en beschermt de verstuivers direct en herstelt het ideale verstuiver-spuitpatroon.

 • Beschermt en smeert effectief injectoren en pompen
 • Bescherming van hogedruk injectiesystemen (TDI, HDI, ...)
 • Herstelt de motorprestaties, zorgt voor regelmatig stationair draaien en voorkomt startproblemen
 • Verhoogt de operationele veiligheid
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstoftank
Brandstofpomp
Kleppen
W12292 · 500ml / W12293 · 500ml / W12295 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing

Te gebruiken met Wynn’s Aircomatic®

Reinigt en desinfecteert de airconditioningoppervlakken (inclusief verdamper en pollenfilter)

 • Verwijdert onaangename geurtjes die uit de airco komen. Voorkomt allergische reacties (niezen, hoesten, tranende ogen, enz.).
 • Neutraliseert microbiële besmetting, schimmels, virussen en bacteriën op de oppervlakken van het airconditioningsysteem.
 • Airco-Clean® voor oppervlakken van airconditioningsystemen heeft de EN14476 + A2:2019-tests doorstaan: 99,99% viruselimiatie in 15 minuten inclusief SARS-COV-2 (COVID-19).
 • Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.
Onderdelen Effectiviteit
Airco oppervlakken
Voertuig interior oppervlakken
W30205 · 100ml
Professioneel, Reiniging en Desinfectie (airco)

Te gebruiken met MultiSERVE of FuelSystemSERVE

Verwijdert vuil en aanslag in dieselinjectiesystemen. Voor gebruik met Wynn's MultiSERVE of FuelSystemSERVE.

 • Reinigt het gehele dieselbrandstofsysteem zonder demontage.
 • Herstelt het spuitpatroon van de injector en verbetert de verbranding
 • Verlaagt de uitstoot, uitlaatgassen en roet.
 • Vermindert het kloppen van de motor.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
W89195 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Te gebruiken met MultiSERVE of FuelSystemSERVE

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil, lak en koolstof in de brandstofinjectoren en in de verbrandingskamer van voertuigen. Voor gebruik met Wynn's MultiSERVE of FuelSystemSERVE.

 • Reinigt verstuivers, kleppen, klepassen, verbrandingskamers en andere belangrijke onderdelen in vuile benzine-injectiesystemen zonder demontage.
 • Herstelt het spuitpatroon van de injector.
 • Verbatert de balans van de cilindercompressieverhouding.
 • Maakt vastzittende uitlaatkleppen weer vrij.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
W76695 · 1000ml
Additieven Benzine, Professioneel, Service/Onderhoud

Remmen- en koppelingsreiniger

Spuitproduct voor het reinigen en ontvetten van mechanische onderdelen.

 • Verwijdert olie, remvloeistof, vet en ander vuil van metalen onderdelen.
 • Verwijdert stof en vuil van rem- en koppelingsdelen.
 • Herstelt de wrijving van het rem- en koppelingsvoeringmateriaal.
 • Vermijdt asbeststof in de lucht.
W61479 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud
Wynns Diesel total action treatment, additive

Alles-in-één reiniging diesel

Alles-in-één reiniging voor dieselmotoren die het gehele brandstofsysteem reinigt (voor, tijdens en na verbranding).

 • Vermindert uitlaatemissies en zwarte rook.
 • Verbetert de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
 • Reinigt en beschermt de injectoren onmiddellijk en herstelt het ideale spuitpatroon van de injector.
 • Voorkomt verstopping van de EGR-klep, ondersteunt DPF-regeneratie en turboreiniging
Onderdelen Effectiviteit
Injector
DPF/GPF
Kleppen
EGR-klep
Turbo
Verbrandingskamer
W33092 · 500ml / W33093 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
Pre emission test treatment diesel

Emissieverlaging vóór APK/autokeuring

Speciale behandeling voor gebruik vóór de APK/autokeuring. Vermindert bijzonder snel zwarte rook, uitlaatgassen en roetdeeltjes.

 • Speciaal ontworpen om te voldoen aan de nieuwe EU-emissienormen.
 • Vermindert uitlaatemissies en roet.
 • Vermindert zwarte rook.
 • Verbetert de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Dieseloxidatiekatalysator
Injector
Turbo
Brandstoftank
Brandstofpomp
W35392 · 500ml / W35393 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing
catalytic converter & oxygen sensor cleaner wynn's

Reiniger voor katalysator en lambdasonde

Optimaliseert het rendement van de katalysator en zorgt ervoor dat de lambdasondes (zuurstofsensoren) optimaal functioneren.

 • Verwijdert aanslag (olie en onverbrande brandstofdeeltjes) en verlaagt de roetuitstoot.
 • Zorgt voor een optimale werking van de katalysator en de zuurstofsensor.
 • Verlengt de levensduur van de katalysator en zuurstofsensoren.
 • Voorkomt dat het OBD-waarschuwingslampje gaat branden.
Onderdelen Effectiviteit
Zuurstofsensor
Katalysator (benzine)
Turbo
Kleppen
EGR-klep
W25692 · 500ml / W25693 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Alles-in-één reiniging benzine

Alles-in-één reiniging voor dieselmotoren die het gehele brandstofsysteem reinigt (voor, tijdens en na verbranding).

 • Vermindert CO- en HC-emissies en uitlaatrook.
 • Verbetert de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
 • Reinigt en smeert de verstuivers onmiddellijk en herstelt het ideale verstuiver-spuitpatroon.
 • Voorkomt verstopping van de EGR-klep en reinigt de katalysator en de benzineroetfilter.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Kleppen
EGR-klep
Katalysator (benzine)
Turbo
Verbrandingskamer
W33692 · 500ml / W33693 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Pre emission test treatment petrol

Emissieverlaging vóór APK/autokeuring

Speciale behandeling voor gebruik vóór de APK/autokeuring. Vermindert bijzonder snel zwarte rook, uitlaatgassen en roetdeeltjes.

 • Speciaal ontworpen om te voldoen aan de nieuwe EU-emissienormen.
 • Vermindert de uitstoot van CO en HC.
 • Vermindert uitlaatrook.
 • Verbetert de verbranding, de motorprestaties en het brandstofverbruik.
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Katalysator (benzine)
Injector
Turbo
Brandstoftank
Brandstofpomp
W35792 · 500ml / W35793 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing
dry fuel

Absorbeert condenswater in het brandstofsysteem

Absorbeert water in het brandstofsysteem.

 • Absorbeert water in het brandstofsysteem.
 • Beschermt tegen roest en corrosie.
 • Voorkomt ijsvorming in de carburateur en in de brandstoffilter.
 • Biedt betere prestaties bij een koude start.
Onderdelen Effectiviteit
Brandstoftank
Brandstofpomp
Brandstoffilter
Injector
W71851 · 325ml
Additieven Benzine, Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
hydraulic valve lifter concentrate wynn's

Behandeling voor hydraulische klepstoters

In olie oplosbaar supplement om de efficiënte werking van de hydraulische klepstoters te herstellen.

 • Maakt kleverige klepstelen en onderdelen van de hydraulische klepstoter los.
 • Zorgt voor stille kleppentreingeluiden.
 • Lost vuil-, rubber- en verfafzettingen op in de oliekanalen.
 • Bevat antislijtage additieven als extra bescherming.
Onderdelen Effectiviteit
Hydraulische klepstoter
Zuigerveren
Oliesysteem
W76841 · 325ml / W76844 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
air intake and carburettor cleaner

Carburateur- en gasklepreiniger

Reinigingsspuitbus voor het verwijderen van vuil en aanslag in het luchtinlaatspruitstuk, op de gasklep en op de zichtbare carburateurdelen.

 • Sterk oplosmiddel. Verwijdert vuil heel snel.
 • Sterke spray ter ondersteuning van het reinigende effect.
 • Reinigt de carburateur en het luchtinlaatsysteem zonder demontage.
 • Lost rubber, lak en aanslag op.
Onderdelen Effectiviteit
Carburateur
Luchtinlaat
W54179 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud
super charge wynn's

Viscositeitsverbetering en slijtagebescherming

Wynn's Super Charge® is een olie oplosbaar additief, ontwikkeld om de viscositeiteigenschappen van motoroliën bij hoge temperatuur te verbeteren.

 • Vermindert overmatig olieverbruik via de zuigerveren en de klepsteeldichtingen.
 • Verhoogt de viscositeitindex van de olie.
 • Herstelt de compressie en de oliedruk
 • Vermindert uitlaatrookvorming te wijten aan overmatig olieverbruik
Onderdelen Effectiviteit
Zuigerveren
Oliesysteem
Hydraulische klepstoter
W74941 · 325ml / W74944 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel

Reiniging en bescherming van het oliesysteem met olieoplosbare supplementen en het voorkomen van vervuiling van de verse olie door achtergebleven resten.

 • Lost sludge, vuil en afzettingen op in het carter, de oliekanalen en alle onderdelen van het oliecirculatiesysteem.
 • Houdt de opgeloste onzuiverheden in suspensie en voorkomt de ophoping ervan.
 • Maakt zuigerveren en hydraulische klepstoters vrij.
 • Voorkomt verontreiniging van verse olie door overgebleven residuen
Onderdelen Effectiviteit
Hydraulische klepstoter
Zuigerveren
Oliesysteem
W47241 · 325ml / W47244 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Geconcentreerd product voor grondige reiniging van alle koelsystemen van voertuigen;

 • Krachtige zuurvrije radiatorreiniger.
 • Dubbel effect: 1. Verwijdert kalkaanslag 2. Verwijdert roest, afzettingen en olieresten.
 • Uitstekende prestaties op alle soorten koelvloeistoffen, inclusief OAT-koelvloeistoffen.
 • Houdt vuil en deeltjes in suspensie tijdens het reinigen.
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W45941 · 325ml / W45944 · 325ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Maakt geblokkeerde diesel turboladers vrij.

 • Verwijdert koolstofafzettingen van de turbine en maakt kleverige bladen los zonder demontage.
 • Verwijdert resten van de dieseloxidatiekatalysator en heeft een goede reinigende werking op de EGR-klep.
 • Herstelt het motorvermogen en de gasrespons.
 • Verbetert de verbranding en vermindert de uitstoot van roet.
Onderdelen Effectiviteit
Dieseloxidatiekatalysator
Turbo
DPF/GPF
EGR-klep
W32092 · 500ml / W32093 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Krachtige injectorreiniger. Beschermt de motor bij gebruik van E10 en E85 biobrandstoffen.

 • Reinigt en smeert de verstuivers onmiddellijk en herstelt het ideale verstuiver-spuitpatroon.
 • Voorkomt dat de EGR verstopt raakt.
 • Herstelt de motorprestaties, zorgt voor regelmatig stationair draaien en voorkomt startproblemen.
 • Verwijdert afzettingen uit de verbrandingskamer en inlaatkleppen.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstoftank
Brandstofpomp
Kleppen
W29792 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Vermindert uitlaatemissies en verbetert de motorprestaties en het brandstofverbruik.

 • Verbetert de verbranding en vermindert de uitstoot van CO en HC.
 • Vermindert interne wrijving tussen motoronderdelen en leidt tot geoptimaliseerd brandstofverbruik, meer vermogen en betere acceleratie.
 • Herstelt de prestaties van voertuigen met een hoge kilometerstand en zorgt ervoor dat ze beter, langer en efficiënter rijden.
 • Voorkomt de vorming van afzettingen in de verbrandingskamer
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Katalysator (benzine)
Injector
Verbrandingskamer
EGR-klep
Turbo
W29392 · 500ml / W29393 · 500ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Flexibel, hittebestendig, waterdicht vul- en kleefmateriaal. Het is een product op basis van polysiloxaan in een drukpatroon voor het snel en eenvoudig vervaardigen van pakkingen.

 • Is bestand tegen oliën, transmissievloeistoffen, water, antivries, vet, rook en hete giftige gassen.
 • Vervangt kurk, vilt, papier en rubberen afdichtingen.
 • Is bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (permanent) en hoge temperaturen tot 232 °C (permanent) en 260 °C (kort).
 • Beschadigt katalysatoren en elektronische sensoren niet.
W10807 · 200ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Vermindert wrijving en beschermt de turbo

Verbetert de smerende en reinigende eigenschappen van motoroliën, vermindert wrijving en voorkomt de vorming van slib en lak.

 • Beschermt en verbetert moderne motoren. Vermindert wrijving en slijtage.
 • Vormt een beschermende film op de metalen oppervlakken. Vertraagt ​​de veroudering van de olie.
 • Voorkomt oxidatie en voortijdige verdikking van de olie.
 • Stopt de ophoping van slib en vuil.
Onderdelen Effectiviteit
Oliesysteem
Turbo
Hydraulische klepstoter
W47041 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel

Spoel- en vulmachine voor automatische transmissies

Servicemachine voor een eenvoudige en effectieve reiniging van het oliesysteem van automatische transmissies.

 • Reinigt het oliesysteem van automatische transmissies.
 • Hoge wisselkoers tot 100% vergeleken met slechts 50% bij klassiek aftappen en vullen.
 • Geen vermenging van oude en nieuwe vloeistoffen.
 • Eenvoudige aansluiting op de transmissie- of transmissieoliekoelerleidingen. Werkt op de voertuigbatterij (12V)
W68431
Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Stuurbekrachtiging lekkage stop

Stopt en voorkomt lekken in het stuurbekrachtigingssysteem.

 • Voorkomt en stopt olielekken zonder demontage.
 • Revitaliseert rubberen en neopreen afdichtingen en O-ringen.
 • Reinigt en beschermt het systeem met reinigings- en dispergeermiddelen.
 • Maakt de stuurbekrachtiging soepel.
W64503 · 125ml / W64505 · 125ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing

4-in-1 reinigingsmachine

Alles-in-één brandstofsysteemreinigingsmachine voor het brandstofsysteem, luchtinlaatsysteem, turbo en DPF. De machine kan worden gebruikt voor diesel- en benzinemotoren zonder onderdelen te demonteren en met draaiende motor.

 • Werkt zonder onderdelen van het brandstofsysteem te demonteren. Eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken.
 • Bevat 4 reinigingsprogramma's: brandstofsysteembehandeling, luchtinlaatbehandeling, turbobehandeling, DPF-behandeling
 • Werkt op de voertuigbatterij (12 V).
 • Wanneer de behandeling is voltooid, stopt het toestel automatisch en wordt er een signaal geactiveerd. Het toestel kan tijdens de behandeling op elk moment worden uitgeschakeld.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
DPF/GPF
Turbo
W68433
Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Spuitbus voor het reinigen van het luchtinlaatsysteem van alle benzinemotoren.

 • Zorgt voor een onmiddellijke grondige reiniging van het luchtinlaatsysteem, de luchtstroomsensor, de inlaatkleppen en het EGR-systeem.
 • Een krachtige sproeistraal ondersteunt het reinigende effect.
 • Lost rubber-, lak-, teer- en koolstofafzettingen op.
 • Herstelt de perfecte luchtstroom naar de verbrandingskamer.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
EGR-klep
Brandstoftank
Brandstofpomp
Kleppen
Verbrandingskamer
W29879 · 200ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Reinigt vuile turboladers en maakt deze vrij. Bij het spuiten ontstaat een schuim dat het oppervlak van de turbo duurzaam reinigt.

 • Reinigt en bevrijdt de vuile turbogeometrie met of zonder demontage.
 • Lost rubber, vernis, teer, koolstof en lak op.
 • Herstelt de originele turboprestaties.
 • Herstelt de optimale lucht-brandstofverhouding.
Onderdelen Effectiviteit
Turbo
W28679 · 200ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing
fuel system cleaner wynn's

Brandstofsysteemreiniger

Reinigt het brandstofsysteem en vermindert de octaanbehoefte.

 • Reinigt het brandstofsysteem.
 • Vermindert de toename van het octaangetal.
 • Voorkomt de vorming van afzettingen in de carburateur en op injectoren en kleppen.
 • Smeert de injectoren, inlaatkleppen, het brandstofsysteem en het bovenste cilindergedeelte.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
Kleppen
Verbrandingskamer
Brandstoftank
W61351 · 325ml / W61354 · 325ml
Additieven Benzine, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Injectiesysteem reinigingsmachine

Reinigt injectiesystemen van benzine- en dieselmotoren zonder demontage en met draaiende motor.

 • Werkt zonder onderdelen van het brandstofsysteem te demonteren.
 • Eenvoudig aan te sluiten en te gebruiken.
 • Werkt op de voertuibatterij (12 V).
 • Wanneer de behandeling is voltooid, stopt het toestel automatisch en wordt er een signaal geactiveerd. Het toestel kan tijdens de behandeling op elk moment worden uitgeschakeld.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
W68432
Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Verwijdert olie en slib in het koelsysteem van voertuigen.

 • Verwijdert olie en sludge in het koelsysteem (veroorzaakt door een lekkende warmtewisselaar of cilinderkoppakking).
 • Ontvet en reinigt het gehele koelsysteem.
 • Houdt het residu in suspensie tijdens het reinigen.
 • Herstelt de warmteoverdracht en optimale werking van de regelaars in het koelsysteem.
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W25541 · 325ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Injectorreiniger koolstofaanslag

Reinigt koolstofafzettingen op motorinjectoren en andere motoronderdelen om ze gemakkelijker te kunnen verwijderen.

 • Helpt verstopte injectoren te verwijderen door de gestolde koolstofresten te verdunnen die voorkomen dat de injector eruit trekt.
 • Demontage van injectiesproeiers, bougies, turbomoeren, enz.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
W14355 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
super rust penetrant

Multifunctionele kruipolie

Multifunctioneel smeer- en kruipolie.

 • Maakt snel vastzittende, verroeste en vastgelopen onderdelen los.
 • Smeert en reinigt precisieonderdelen en apparaten.
 • Beschermt tegen roest, corrosie en bevriezing.
 • Stopt kraken. Lost olie, vet en teer op.
W56479 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud

Synthetisch smeermiddel met hoge viscositeit

Sterk hechtend en zeer stroperig synthetisch smeermiddel.

 • Hecht uitstekend op oppervlakken.
 • Waterafstotend.
 • Beschermt moeilijk te smeren onderdelen.
 • Vermindert en dempt mechanische geluiden.
W80179 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud

Siliconen droge smering

Smeermiddel op siliconenbasis.

 • Zorgt voor droge smering.
 • Vermindert statische elektriciteit.
 • Voorkomt dat materialen blijven plakken.
 • Beschermt tegen roest en corrosie.
W52579 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud

Voor gebruik met Wynn’s MultiSERVE

Extreem krachtige behandeling om vuil en roetvervuiling in de luchtinlaat te verwijderen.

 • Verwijdert snel vuil van het inlaatspruitstuk, inlaatkleppen, klepzittingen en verbrandingskamer.
 • Verwijdert ook vuil en roetvervuiling van het gasklephuis, klepzittingen en verbrandingskamer.
 • Optimaliseert het brandstofverbruik. Vermindert uitlaatemissies.
 • Herstelt verloren motorvermogen en zorgt voor soepel stationair draaien.
Onderdelen Effectiviteit
Kleppen
Katalysator (benzine)
EGR-klep
W10995 · 1000ml
Additieven Benzine, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Vermindert uitlaatemissies en verbetert de motorprestaties en het brandstofverbruik.

 • Vermindert uitlaatemissies en roet
 • Verbetert de verbranding, motorprestatie en brandstofverbruik
 • Voorkomt dat de injector vuil en verstopt raakt.
 • Beschermt tegen de negatieve effecten van water in dieselbrandstof.
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
Injector
Dieseloxidatiekatalysator
Verbrandingskamer
EGR-klep
Turbo
W50392 · 500ml / W50393 · 500ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Reinigt en smeert pompen en injectoren.

 • Reinigt pompen en injectoren. Herstelt het originele spuitpatroon, wat resulteert in een betere verbranding.
 • Vermindert zwarte rook (roetdeeltjes) met een schoner injectiesysteem.
 • Voorkomt dat de brandstoffilter vuil wordt. Beschermt tegen roest en corrosie.
 • Vermindert kloppende dieselgeluiden. Smeert injectoren en brandstofpomp.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
DPF/GPF
Kleppen
Dieseloxidatiekatalysator
Turbo
W46751 · 325ml / W46754 · 325ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Geconcentreerd product voor het reinigen van dieselbrandstofsystemen dat onverdund wordt gebruikt om de brandstoffilter te vullen.

 • Vermindert de uitstoot van zwarte rook, roet en uitlaatgassen.
 • Herstelt het spuitpatroon van de verstuiver, reinigt de brandstofinjectiepomp en brandstofleidingen en smeert de brandstofpomp.
 • Reinigt de verbrandingskamer.
 • Herstelt de compressie en verbetert de verbranding.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
Brandstofpomp
DPF/GPF
Dieseloxidatiekatalysator
Turbo
W25241 · 325ml
Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

In olie oplosbaar preparaat om motorolielekkage te stoppen en te voorkomen zonder demontage.

 • Stopt en voorkomt olielekkage zonder demontage.
 • Revitaliseert rubberen en neopreen afdichtingen op krukassen, nokkenassen en klepassen.
 • Compatibel met alle minerale, synthetische, monograde of multigrade oliën en geschikt voor reguliere en low SAPS-toepassingen.
 • Beschadigt de katalysatoren niet. Heeft geen invloed op de oliekwaliteit of de viscositeit.
Onderdelen Effectiviteit
Oliesysteem
W77441 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing
automatic transmission treatment

Automatische transmissiebehandeling

Een in olie oplosbaar supplement om lekken te stoppen en te voorkomen en het schakelen te vergemakkelijken.

 • Stopt en voorkomt lekken.
 • Revitaliseert rubberen afdichtingen en O-ringen.
 • Reinigt en beschermt het systeem met reinigings- en dispergeermiddelen.
 • Vergemakkelijkt het schakelen, voorkomt veroudering en oxidatie van automatische transmissievloeistoffen en verlengt de levensduur van de componenten.
W64544 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
automatic transmission flush

Voor gebruik met Wynn’s TranSERVE®

Reinigt automatische transmissies en herstelt hun optimale werking.

 • Verwijdert veilig kalkaanslag.
 • Bereidt de transmissie voor op de nieuwe vloeistof.
 • Reinigt alle interne tandwielcomponenten. Soepel en stiller schakelen.
 • Verlengt de levensduur van de componenten. Herstelt optimaal schakelen
W64401 · 325ml
Additieven Olie, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Spuitbus voor het reinigen van het luchtinlaatsysteem van alle dieselmotoren.

 • Zorgt voor een onmiddellijke grondige reiniging van het luchtinlaatsysteem, de luchtstroomsensor, de inlaatkleppen en het EGR-systeem.
 • Een krachtige sproeistraal ondersteunt het reinigende effect.
 • Lost rubber-, lak-, teer- en koolstofafzettingen op.
 • Herstelt de perfecte luchtstroom naar de verbrandingskamer.
Onderdelen Effectiviteit
Injector
EGR-klep
Brandstoftank
Brandstofpomp
Kleppen
Verbrandingskamer
W23379 · 200ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Flexibel, hittebestendig, waterdicht vul- en kleefmateriaal. Het is een product op basis van polysiloxaan in een drukpatroon voor het snel en eenvoudig vervaardigen van pakkingen.

 • Is bestand tegen oliën, transmissievloeistoffen, water, antivries, vet, rook en hete giftige gassen.
 • Vervangt kurk, vilt, papier en rubberen afdichtingen.
 • Is bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (permanent) en hoge temperaturen tot 232 °C (permanent) en 260 °C (kort).
 • Beschadigt katalysatoren en elektronische sensoren niet.
W57680 · 200ml
Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud
Cylinder block seal wynn's

Cilinderblokafdichting

Repareert scheuren in cilinderblokken zonder demontage.

 • Vormt een glasharde laag in de lucht.
 • Repareert scheuren in gietijzeren, stalen en aluminium cilinderblokken. Zonder demontage.
 • Stopt kleine lekken/scheurtjes in metalen koppakkingen.
 • Zorgt voor permanente reparaties in 30 minuten.
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W72250 · 325ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Absorbeert condenswater in het brandstofsysteem

Absorbeert water in het brandstofsysteem.

 • Absorbeert water in het brandstofsysteem.
 • Beschermt tegen roest en corrosie.
 • Voorkomt ijsvorming in de carburateur en in de brandstoffilter.
 • Biedt betere prestaties bij een koude start.
Onderdelen Effectiviteit
Brandstoftank
Brandstofpomp
Injector
W71896 · 5000ml / W71898 · 60000ml
Additieven Benzine, Additieven Diesel, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

DPF- & GPF-reiniger zonder demontage

Niet-ontvlambare, schuimarme formulering speciaal ontworpen om roetfilters in diesel- en benzinevoertuigen veilig, snel en efficiënt te reinigen en te herstellen zonder de filter uit het voertuig te verwijderen.

 • Verwijdert roet- en asafzettingen van verstopte diesel- en benzinepartikelfilters.
 • Niet-ontvlambare formulering.
 • De roetfilter hoeft niet uit het voertuig te worden verwijderd.
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
W29079 · 500ml
Additieven Benzine, Additieven Diesel, Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing

Directe Injectie Klepreiniger

De krachtige schuimreiniger is ontworpen om snel, eenvoudig en veilig geharde koolstof en andere verontreinigingen uit het luchtinlaatsysteem, inlaatkleppen, klepzittingen en verbrandingskamer te verwijderen en snel de motorprestatie te herstellen.

 • Reinigt klepstelen en zittingen.
 • Reinigt de verbrandingskamer en de zuigerkroon.
 • Herstel de juiste luchtstroom naar de motor.
 • Herstelt de correcte werking van de motor.
Onderdelen Effectiviteit
Kleppen
Injector
EGR-klep
W28879 · 500ml
Additieven Benzine, Additieven Diesel, Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing

Kettingsmeermiddel

Sterk hechtend, waterafstotend smeermiddel met hoge penetratie-eigenschappen.

 • Uitstekend smeer-, hecht- en penetratievermogen.
 • Is waterafstotend.
 • Beschermt tegen roest en corrosie.
 • Vermindert wrijving en slijtage. Voorkomt de ophoping van vuil en afzettingen.
W66479 · 500ml
Motorherstelling, Professioneel
Regulier onderhoud

Voor gebruik met Wynn’s MultiSERVE

Extreem krachtige behandeling om vuil en roetvervuiling in de luchtinlaat te verwijderen.

 • Verwijdert snel vuil en roetvervuiling van het inlaatspruitstuk, inlaatkleppen, klepzittingen en verbrandingskamer.
 • Vermindert uitlaatemissies.
 • Herstelt verloren motorvermogen en zorgt voor soepel stationair draaien.
 • Optimaliseert het brandstofverbruik.
Onderdelen Effectiviteit
Kleppen
EGR-klep
W11395 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Voor gebruik met Wynn’s MultiSERVE

Speciale, krachtige reiniger voor de uitlaatzijde van de turbocompressor om koolstof- en olieafzettingen te verwijderen en vastzittende turboschoepen los te maken.

 • Verwijdert koolstofafzettingen van de turbine en maakt vastzittende variabele turbocompressoren vrij.
 • Verwijdert resten van de dieseloxidatiekatalysator en heeft een goede reinigende werking op de EGR-klep.
 • Herstelt het motorvermogen en de gasrespons.
 • Verlengt de levensduur van de turbo en de dieseloxidatiekatalysator. Verbetert de verbranding en vermindert de roetuitstoot.
Onderdelen Effectiviteit
Turbo
W38295 · 1000ml
Additieven Diesel, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Voor gebruik met Wynn’s MultiSERVE

Roetfilterbehandeling die op efficiënte wijze overmatig vastzittend vuil verwijdert.

 • DPF Cleaner (1): Verwijdert de vaste afzettingen in roetfilters met ernstige verstoppingsproblemen. Vermindert de tegendruk in de uitlaat en herstelt de goede werking van de motor, zodat de noodloop-modus wordt uitgeschakeld (waarschuwingslampje in bepaalde voertuigen).
 • DPF Flush (2): Gebruik altijd na de DPF Cleaner om het reinigingsproces te voltooien. Neutraliseert de alkaliteit van de DPF-reiniger en verwijdert vuil en roet uit de filter.
 • BEIDE PRODUCTEN: Beïnvloeden de eigenschappen van de katalysatorelementen in de filter niet. Chemisch stabiele producten. Biologisch afbreekbaar.
Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
W18784 · 2000ml
Additieven Diesel, Professioneel, Service/Onderhoud
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Ozongenerator en ultrasone vernevelaar

2-in-1 ultrasone vernevelaar en ozongenerator voor gebruik met Wynn's Airco-Clean® en Wynn's Air Purifier.

 • Elimineert geuren, bacteriën, virussen en schimmels in plaats van het probleem te maskeren.
 • Makkelijk te gebruiken. Snelle behandelingen. Geen demontage van onderdelen of verwijdering van filters.
 • De fijne verneveling van de Aircomatic® II of III garandeert een effectieve penetratie.
 • Kan gebruikt worden met 2 verschillende vloeistoffen: Wynn's Airco-Clean®, Wynn's Air Purifier. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.
Onderdelen Effectiviteit
Airco oppervlakken
Voertuig interieur
W68480
Professioneel, Reiniging en Desinfectie (airco)
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Voor gebruik met Wynn’s Aircomatic®

Verwijdert en neutraliseert geuren in voertuigen, boten en vele andere plaatsen.

 • Verwijdert onmiddellijk slechte geuren zoals sigarettenrook, huisdiergeur, lichaamsgeuren, voedselgeuren, braaksel, geur van schimmel en vochtige, natte kleding.
 • Langdurige werking door de moleculaire technologie, die de reukmoleculen neutraliseert.
 • Door de fijne verneveling met de Wynn’sAircomatic® III wordt de hele ruimte behandeld.
 • In combinatie met de ozonfunctie van de Aircomatic® III wordt een nog beter resultaat verkregen en worden de ergste geuren geneutraliseerd
 • Neutraliseert onmiddellijk het resterend ozon (modificatiemiddel) in het interieur van het voertuig na een ozonbehandeling met Aircomatic® III
Onderdelen Effectiviteit
Voertuig interieur
W31705 · 60ml
Professioneel, Reiniging en Desinfectie (airco)
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Voorkomt kleine lekkages in de radiateur en het koelsysteem met corrosiebestendige eigenschappen.

 • Stopt en voorkomt lekkages in het koel-, koel- en verwarmingssysteem.
 • Voorkomt dat de koppakking lekt.
 • Beschadigt geen rubberen slangen, afdichtingen of andere systeemcomponenten.
 • Is compatibel met alle antivries- en koelvloeistoffen, inclusief OAT-koelvloeistoffen (Organic Acid Technology).
Onderdelen Effectiviteit
Koelsysteem
W45641 · 325ml / W45644 · 325ml
Additieven Koelvloeistof, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud

Wynn’s Loodvervanger is een additief met dubbele werking voor benzinemotoren:

 • Beschermt de klepzittingen en vermindert hun slijtage als men loodvrije benzine gebruikt.
 • Conserveert de brandstof als ze voor lange tijd in een tank opgeslagen wordt, als de motor lange tijd niet gebruikt wordt of bij onregelmatig gebruik, bv. LPG motoren, moto’s, grasmaaiers, jachten, buitenboordmotoren van plezierboten.
 • Vormt een beschermende smeerfilm op de kleppen en klepzittingen, zoals deze gevormd door het lood in loodhoudende benzine.
 • Beschermt de niet geharde klepzittingen tegen voortijdige slijtage als men loodvrije benzine gebruikt (verhindert de vorming van micro-lassing).
 • Verhindert de afbraak van de brandstof in de tank als de motor verschillende maanden niet gebruikt wordt.
 • Beschermt de brandstof tegen oxidatie.
 • Verhindert de vorming van afzettingen in de tank en filter, die door oxidatieproducten veroorzaakt wordt.
Onderdelen Effectiviteit
Brandstoftank
Kleppen
Verbrandingskamer
W70612 · 250ml / W70611 · 250ml
Additieven Benzine, Professioneel

Voor handmatige reiniging wanneer het DPF te sterk verstopt is en de standaard regeneratiemethoden falen.

Onderdelen Effectiviteit
DPF/GPF
W18985 · 5000ml
Additieven Diesel, Motorherstelling, Professioneel
Probleemoplossing

Voor stuur- en handgeschakelde transmissies

Handmatige transmissiebehandeling die het schakelen verbetert, het transmissiegeluid vermindert en olielekken stopt.

 • Verbetert de wrijvings- en slijtagebeschermingseigenschappen.
 • Vermindert slijtage veroorzaakt door metaal-op-metaal contact (versterkt EP-additieven in tandwieloliën).
 • Maakt schakelen makkelijker. Zorgt voor hydrodynamische smering, zelfs onder hoge belasting en bij hoge temperaturen.
 • Voorkomt en vermindert trillingsgeluid van tandwielen en lagers.
Onderdelen Effectiviteit
Hydraulische klepstoter
W59403 · 125ml / W59405 · 125ml / W59406 · 125ml / W59408 · 125ml
Additieven Olie, Professioneel
Probleemoplossing, Regulier onderhoud