Additieven Diesel

Zowel moderne als oudere voertuigen stellen specifieke eisen om optimale motorprestaties en rijcomfort te bieden. Moderne brandstofsystemen zijn sterk afgesteld en daardoor gevoeliger voor de negatieve effecten van chemische reacties in de brandstof. Deze leiden tot vervuiling van het brandstofsysteem, gebrek aan smering, corrosie en andere problemen. Oudere voertuigen ondervinden problemen om de juiste lucht / brandstofverhouding en verbrandingsefficiëntie te verkrijgen als gevolg van ophoping van afzettingen in het brandstofsysteem en slijtage van de componenten.