Privacybeleid

Inhoud

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Anonieme gegevensverwerking
 3. Persoonlijke gegevens
 4. Doel van persoonlijke gegevens
 5. Doel van beperkt gebruik
 6. Export en verwerking van gegevens buiten de Europese Economische Gemeenschap
 7. Automatisch verzamelde gegevens wanneer u onze website bezoekt
 8. Gebruik van Google Analytics
 9. Cookies
 10. Nieuwsbrief
 11. Kinderen en adolescenten
 12. Veiligheid
 13. Wijziging van ons privacybeleid
 14. Links
 15. Recht op toegang
 16. Recht op bezwaar
 17. Toestemming
 18. Vragen, suggesties, klachten

1. Bescherming van persoonsgegevens

We waarderen uw interesse in ons bedrijf en onze producten of diensten die worden aangeboden, en we willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website, vooral met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze grootste zorg. Naleving van de voorschriften van de FDPA wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

We willen dat u weet wanneer en welke gegevens worden verzameld en hoe we deze gebruiken. Er zijn technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de naleving van de gegevensbescherming door zowel ons als externe serviceproviders te waarborgen.

2. Anonieme gegevensverwerking

Over het algemeen kunt u de webpagina’s van Wynn’s bezoeken zonder ons te hoeven vertellen wie u bent.

3. Persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie is informatie over uw identiteit. Deze omvat bijvoorbeeld informatie over uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. U hoeft geen persoonlijke informatie te verstrekken voor het gebruik van onze website. In specifieke gevallen hebben we uw naam en adres nodig evenals verdere informatie om de gevraagde service te kunnen verlenen. Hetzelfde geldt voor de levering van informatief materiaal en bestelde producten of voor het beantwoorden van persoonlijke vragen. Mocht dit nodig zijn, dan wijzen wij u hierop. Bovendien verwerken we de gegevens en slaan we de gegevens op, die aan ons vrijwillig doorgegeven zijn en indien nodig de gegevens, die automatisch worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website (bv. je IP-adres en de naam van recent bezochte websites, de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van de toegang, gebruikte zoekmachines, naam van gedownloade gegevens). Als u een service gebruikt, verzamelen we alleen de informatie, die nodig is om de service te leveren. Als we u om meer informatie vragen, moet dit als vrijwillig worden beschouwd. De verwerking van persoonsgegevens is alleen voor het verlenen van de gevraagde dienst en voor de bescherming van de eigen enkel zakelijke belangen.

4. Doel van persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u verstrekt, zal over het algemeen worden gebruikt om uw aanvragen te beantwoorden, om uw bestelling uit te voeren of om toegang te verlenen tot specifieke informatie of aanbiedingen. Om de klantenrelaties te onderhouden kan het nodig zijn dat wij of een ander door ons ingeschakeld dienstverlenend bedrijf deze persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over ons productgamma of om een online enquête uit te voeren, zodat we kunnen voldoen aan de vereisten van onze klanten. Als u ons uw persoonlijke gegevens niet wilt geven om de relatie met onze klanten te onderhouden, wordt dit uiteraard gerespecteerd (met name in het kader van direct marketing of voor marktonderzoekdoeleinden). Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of op geen enkele andere manier ervan profiteren.

5. Doel van beperkt gebruik

De persoonlijke gegevens die u online verstrekt, worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt voor het doeleinde waarover u werd geïnformeerd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden. Het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties die gemachtigd zijn om informatie te ontvangen en aan autoriteiten, zal alleen gebeuren in overeenstemming met de relevante wetgeving of veeleer na een rechterlijke beslissing.   Zowel onze werknemers als de dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, zijn verplicht geheimhouding in acht te nemen en moeten zich houden aan de voorschriften van de CPVP/CPBL (België)/ Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland).

6. Export en verwerking van gegevens buiten de Europese Economische Gemeenschap

Over het algemeen worden geen gegevens geëxporteerd naar landen buiten de Europese Economische Gemeenschap. Daarom worden geen gegevens die worden verwerkt, opgeslagen of anderszins gebruikt op de webpagina’s van Wynn’s buiten de Europese Economische Gemeenschap verwerkt, opgeslagen of gebruikt.

7. Automatisch verzamelde gegevens wanneer u onze website bezoekt

Om organisatorische en technische redenen worden de volgende gegevens opgeslagen bij het gebruik van onze website: de namen van de websites die u bezoekt, de naam van de browser die u gebruikt en uw besturingssysteem, de datum en tijd van uw bezoek, de gebruikte zoekmachines, de naam van de gedownloade gegevens en uw IP-adres.

8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die toelaten om een analyse te maken van het gebruik van de website door U. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van het IP-anonimiseren op deze website, zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Europese economische regio.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven en dan ingekort op een server van Google in de VS. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit te verzamelen en om andere diensten aan de website operator te verlenen met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP adres, dat door uw browser volgens Google Analytics doorgegeven wordt, zal niet met andere gegevens van Google gecombineerd worden. U kunt het opslaan van cookies vermijden door uw browser software aan te passen; in dit geval moeten wij er u echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunt gebruiken. Bovendien kunt U ook voorkomen dat persoonlijke gegevens door cookies worden verzameld en data gerelateerd aan uw websitegebruik (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven, door het downloaden en installeren van deze browser plug-in https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 9. Cookies

Als u een van onze websites bezoekt, zou het kunnen zijn, dat we informatie in de vorm van een cookie op uw computer opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door een webserver aan uw browser worden verzonden en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Buiten het internetprotocoladres worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen. Deze informatie is bedoeld om u automatisch te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze websites en om het navigeren voor u gemakkelijker te maken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat om een website aan te passen aan uw interesses of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Natuurlijk kunt u onze websites ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u voorkomen dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen door “Cookies niet accepteren” in uw browserinstellingen te selecteren. Om te zien hoe dit in detail werkt, gelieve de instructies van uw browser te raadplegen. Het niet accepteren van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

10. Nieuwsbrief

Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen, die wordt aangeboden op onze webpagina’s, hebben we een geldig e-mailadres nodig. We hebben ook informatie nodig waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verwerkt. Uw toestemming voor de opslag van uw gegevens en uw e-mailadres evenals het gebruik van dit e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken.

11. Kinderen en adolescenten

Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke verzorgers. We vragen geen persoonlijke informatie van kinderen en adolescenten, verzamelen ze niet en delen ze niet met derden.

12. Veiligheid

We hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking zijn verplicht om zich te houden aan de CPVP/CPBL (België)/ Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland) en andere gegevensbeschermingswetten en de vertrouwelijke verwerking van persoonlijke gegevens.

Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien op basis van de technologische ontwikkelingen.

13. Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen op basis van de technische ontwikkelingen indien nodig. In deze gevallen passen we ons privacybeleid dienovereenkomstig aan. Gelieve daarom steeds de laatste versie van ons privacybeleid te raadplegen.

14. Links

Als u externe links gebruikt die worden aangeboden op onze websites, is ons privacybeleid niet van toepassing voor deze links. Als wij links aanbieden, bevestigen wij, dat op het moment van de koppeling er geen schendingen van de toepasselijke wetgeving op de gelinkte websites gekend waren. Wij hebben echter geen enkele invloed op de naleving van gegevensbescherming en veiligheidsvoorschriften door andere providers. Gelieve daarvoor het privacybeleid op de websites van andere providers te raadplegen.

15. Recht op toegang

U kunt altijd informatie krijgen over de gegevens die we over u hebben opgeslagen. Schrijf indien nodig naar: Wynn’s Belgium BV, Industriepark-West 46, 9100 Sint-Niklaas/Belgium of stuur een e-mail naar info@wynns.be

16. Recht op bezwaar

Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens door ons intrekken. Schrijf indien nodig naar: Wynn’s Belgium BV, Industriepark-West 46, 9100 Sint-Niklaas/Belgium of stuur een e-mail naar info@wynns.be

17. Toestemming

Als u zich hebt ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven of als u hebt ingestemd met het regelmatig toesturen van interessante aanbiedingen en informatie van Wynn’s door een van onze contactformulieren te gebruiken, heeft u ons toestemming gegeven uw e-mailadres voor reclamedoeleinden te gebruiken. We hebben uw toestemming geregistreerd en zijn verplicht om hun inhoud op elk gewenst moment beschikbaar te houden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

18. Vragen, suggesties, klachten

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons: Schrijf indien nodig naar: Wynn’s Belgium BV, Industriepark-West 46, 9100 Sint-Niklaas/Belgium of stuur een e-mail naar info@wynns.be